Departments coming under zp

Sl. No Department Name Details
1 AGRICULTURE Click Here
2 ZILLA PANCHAYAT ENGINEERING DIVISION Click Here
3 HORTICULTURE Click Here
4 EDUCATION Click Here
5 WOMAN AND CHILD DEVELOPMENT Click Here
6 HANDLOOM AND TEXTILES Click Here
7 HEALTH AND FAMILY WELFARE Click Here
8 FISHERIES Click Here
9 ADULT EDUCATION Click Here
10 ANIMAL HUSBANDRY Click Here
11 BACKWARD CLASSES AND MINORITIES Click Here
12 MINES AND GEOLOGY Click Here
13 SERICULTURE Click Here
14 SOCIAL FORESTRY Click Here
15 SOCIAL WELFARE Click Here
16 WATERSHED DEVELOPMENT Click Here
17 SPORTS AND YOUTH SERVICES Click Here
18 INDUSTRIES AND COMMERCE Click Here
18 INDIAN SYSTEM OF MEDICINE Click Here

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರ
1 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12 ಗಣಿ & ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17 ಯುವಜನ ಸೇವೆ & ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
18 ಕೈಗಾರಿಕೆ & ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
19 ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಪದ್ದತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ