schemes implemented by zp

Sl. No Scheme Name Details
1 N.R.E.G.A Click Here
2 S.G.S.Y Click Here
3 Housing Click Here
4 Western Ghats Click Here
5 Prime Minister Gram sadak Yojana Click Here
6 Chief Minister Gram sadak Yojana (Roads and Bridges) Click Here
7 12th Finance (Roads, Buildings and Basic aminitics) Click Here
8 NABARD RIDF Works Click Here
9 Minor Irrigation (Tank development) Click Here
10 Swajaladhara Click Here
11 Rural drinking water Supply Click Here
12 Suvarna Grama Yojana Click Here
13 IREP Click Here
14 National Biogas development Yojana Click Here
15 Samarthya Soudha. Click Here
16 Total sanitation campaign Click Here
17 Swacha Grama Click Here

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ವಿವರ
1 ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2 ಎಸ್.ಎ.ಜಿ.ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
3 ವಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
5 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
6 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ(ರಸ್ತೆಗಳು & ಸೇತುವೆಗಳು) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
7 12ನೇ ಹಣಕಾಸು (ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ --) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8 ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
9 ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ (ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
10 ಸ್ವಜಲಧಾರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
11 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
12 ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
13 ಐ.ಆರ್.ಇ.ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
14 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
15 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
16 ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಲಿಕರಣ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
17 ಸ್ವಚ್ಚಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ