ZP MEMBERS (taluka-wise)

SL NO

ZP CONSTITUENCY

NAME OF THE ZP MEMBER

MOBILE

Photograph

ALUR TALUK

1

ALUR

JYOTHI GURUDEV

9845044722

9448130955

Jyothi Gurudev

2

MAGGE

PURUSHOTHTHAM

9632617535

Purushoththam

ARAKALGUD TALUK

1

DODDAMAGGE

BHAGYA

9448005602

Bhagya

2

HONNAVALLI

V A NANJUNDASWAMY

9448330455

V A Nanjundaswamy

3

KONANUR

PAARVATHAMMA NANJUNDACHAR

8722873330

9945780030

Paarvathamma Nanjundachar

4

MALLIPATNA

S.L.NAGAMANI

9535593142

S L Nagamani

5

RAMANATHAPURA

SAROJAMMA

9845969173

Sarojamma

ARASIKERE TALUK

1

KANAKATTE

PAARVATHAMMA

7760828941

Paarvathamma

2

BANAVARA

C.N.RATHNAMMA

9611706669

9448220939

C N Rathnamma

3

AGGUNDA

KRISHNA NAIK
9945297210
Krishna Naik

4

HARANAHALLI

BILI CHOWDAIAH
9945743245
Bili Chowdaiah

5

GANDASI

JYOTHI V.P.(GANGADHAR)

9448841704

Jyothi V P

6

BAGESHAPURA

HUCHCHEGOWDA

9448996389

Huchchegowda

7

JAVAGAL

ISHWARAHALLI LAXMAN

9845734748

Ishwarahalli Laxman

BELUR TALUK

1

ADAGUR

M.V.HEMAVATHI MANJUNATH

9900441719

9845022289

M V Hemavathi Manjunath

2

AREHALLI

AMITHKUMAR SHETTY 9900510914
Amithkumar Shetty

3

HEBBALU

B.JAYASHEELA JAYASHANKAR 9964664203
B Jayasheela Jayashankar

4

KOGILAMANE

B.D.CHANDREGOWDA 9448450710
B D Chandregowda

5

NAGENAHALLI

G.T.INDIRA DHARMAPPA 9481080218
G T Indira Dharmappa

CHANNARAYAPATNA TALUK

1

BAGUR

SHIVASHANKAR (KUNTE) 9591498341
Shivashankar

2

D. KALENAHALLI

KUSUMA BALAKRISHNA 9449212406
Kusuma Balakrishna

3

DANDIGANAHALLI

DEVIKA

9483470464

9448655083

Devika

4

GOWDAGERE

KISHORE N.D. 9845020162
Kishore N D

5

HIRISAVE

D.G.AMBIKA RAMANNA

9448153114

9141593453

D G Ambika Ramanna

6

NUGGEHALLI

M.A.RANGASWAMY 9482525973
M A Rangaswamy

7

SRAVANABELAGOLA

A.B.NANJUNDEGOWDA 9482065744
A B Nanjundegowda

HASSAN TALUK

1

BOOVANAHALLI

SWAMYGOWDA 9448156114
Swamygowda

2

DUDDA

LAXMANAGOWDA 9448156146
Laxmanagowda

3

KANDALI

SUBHADRA 9945850957
Subhadra

4

KATTAYA

M.K.DYAVAIAH 9880295158
M K Dyavaiah

5

MOSALE HOSAHALLI

SHANTHAMMA 9448256424
Shanthamma

6

SALAGAME

B.R.SATHYANARAYANA 9449429343
B R Sathyanarayana

7

SHANTHIGRAMA

VASANTHA

9480302919

8971435850

Vasantha

1

HALEKOTE

H.N.GOWRAMMA

9141228484

9448654878

H N Gowramma

2

HALLIMYSORE

MANJULA BAIRAJU 9611357952
Manjula Bairaju

3

MOODALAHIPPE

DEVEGOWDA (PAPANNI) 9448996527
Devegowda

4

NIDUVANI

YASHODHAMMA H.R.KRISHNEGOWDA 9900644710
Yashodhamma

SAKALESHAPUR TALUK

1

BELAGODU

SULOCHANA RAMAKRISHNA 9632998896
Sulochana Ramakrishna

2

HANABALU

MANJAMMA H.B. 9901401965
Manjamma H B

3

YASALURU

RAMACHANDRA B.N.

9880708046

9483988837

Ramachandra B N

 

Archives

X-ZP MEMBERS (2006-2010)

Go Up

Go Back